Podmínky ochrany osobních údajů

SOUHLAS UŽIVATELE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje uživatel poskytovateli na dobu trvání této objednávky nebo smlouvy souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v této objednávce nebo smlouvě, a to pro účely související s plněním předmětu této objednávky nebo smlouvy a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem o všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi.

Udělení souhlasu je naprosto dobrovolné a uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich kontroly a také právo na změnu či opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů uživatele obsažených v této objednávce, nebo smlouvě je poskytovatel. Poskytovatel se proto zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji uživatele v souladu s platnými právními předpisy, především podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem jejich maximálně možného zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím.

Pravidla nakládání s osobními údaji ALHAMBRA design s.r.o.

 1. Informace o ALHAMBRA design s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti ALHAMBRA design s.r.o., IČO 11791357, se sídlem Jizerská 322/35, Praha 9, 196 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 354602 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „ALHAMBRA design“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.solarnielektrarny.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků ALHAMBRA design s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. ALHAMBRA design působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. ALHAMBRA design jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Miroslav Váša, poverenec@solarnielektrarny.cz, tel. 604 257 328.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na ALHAMBRA design zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření Vaší objednávky. 

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte ALHAMBRA design také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá ALHAMBRA design informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává ALHAMBRA design údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. ALHAMBRA design nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi ALHAMBRA design a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže ALHAMBRA design vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům ALHAMBRA design formou obchodních sdělení využívá ALHAMBRA design především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na ALHAMBRA design již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů ALHAMBRA design v podobě omezeného přímého marketingu. ALHAMBRA design tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na ALHAMBRA design zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas ALHAMBRA design udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů ALHAMBRA design.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci ALHAMBRA design formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá ALHAMBRA design především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas ALHAMBRA design udělujete v průběhu registrace na ALHAMBRA design nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na ALHAMBRA design mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace ALHAMBRA design zpracovává ALHAMBRA design při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává ALHAMBRA design statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu ALHAMBRA design, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu ALHAMBRA design na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu ALHAMBRA design. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách ALHAMBRA design, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem ALHAMBRA design do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci ALHAMBRA design mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u ALHAMBRA design na e-mailové adrese poverenec@solarnielektrarny.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ALHAMBRA design ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 1. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány ALHAMBRA design jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s ALHAMBRA design.

5.2. ALHAMBRA design dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro ALHAMBRA design pro účely a způsobem, které ALHAMBRA design stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které ALHAMBRA design využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. ALHAMBRA design zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona ALHAMBRA design následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté ALHAMBRA design požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává ALHAMBRA design po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí ALHAMBRA design pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na ALHAMBRA design vztahují.

 1. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na ALHAMBRA design a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které ALHAMBRA design zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo ALHAMBRA design. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli pro ALHAMBRA design, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám ALHAMBRA design potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může ALHAMBRA design správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že ALHAMBRA design zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ALHAMBRA design nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ALHAMBRA design Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od ALHAMBRA design k jinému subjektu, kdy ALHAMBRA design předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci ALHAMBRA design vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě ALHAMBRA design neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ALHAMBRA design se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Bezpečnost

8.1. ALHAMBRA design dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ALHAMBRA design klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany ALHAMBRA design pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 1. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na ALHAMBRA design e-mailem na adresu poverenec@solarnielektrarny.cz, nebo na telefonním čísle 604 257 328.

 1. Účinnost

10.1. Tato pravidla pro e-shop Solarnielektrarny.cz jsou účinná od 1.1.2023.